Privacy beleid

Privacyverklaring

Op en Top Taart hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Op en Top Taart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Dit betekend dat wij:

1. Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
2. De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
3. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
5. Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Op en Top Taart gaat zorgvuldig om met je gegevens, in de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij bewaren en voor welk doel wij deze gebruiken.
Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen over ons privacybeleid dan kun je contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn:

Op en Top Taart
Narcis 51
2925XC Krimpen aan den IJssel
info@opentoptaart.nl
T 06 81 73 4992
KvK: 60854510

Btw: NL1365.59.463.B.02

 

Wanneer je onze website bezoekt, worden je gegevens zoals domeinnaam en e-mailadres niet automatisch door onze webserver herkend. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alleen de informatie die je vrijwillig verstrekt hebt. Bijvoorbeeld wanneer je het contactformulier invult. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de host van onze website hebben wij een verwerkingsovereenkomst die ervoor zorgt dat ook zij jouw gegevens niet aan derden doorgeven en niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Wanneer je je gegevens niet achter wilt laten in het contacformulier, kun je ons rechtstreeks een email sturen aan info@opentoptaart.nl

Deze informatie wordt gebruikt om de bestelling af te leveren en contact op te nemen over je bestelling. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Je gegevens worden bewaard zolang jij dit wil. Wanneer je niet langer wenst dat wij jouw gegevens in ons systeem bewaren, dan kan je dit via je eigen login verwijderen of aan ons doorgeven. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens dan binnen 14 dagen worden verwijderd.  


Cookies
Op en Top Taart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

Facturatie en boekhouding
Voor onze boekhouding en facturatie maken wij gebruik van de diensten van Moneybird.  Wij delen je naam en adresgegevens en de details m.b.t. de bestelling. Deze gegevens worden gebruikt t.b.v. het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens 

vertrouwelijk behandelen. Wij hebben met Moneybird een verwerkingsovereenkomst die ervoor zorgt dat ook zij jouw gegevens niet aan derden doorgeven en niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Beveiliging van gegevens
Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als huidige standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Communicatie per e-mail
Wij geven geen e-mail adressen of andere gegevens door aan derden.

Communicatie per post
Het post-/huisadres wat je aan ons opgeeft, zal alleen gebruikt worden voor de facturatie van je bestelling.
Met de leverancier van ons boekhoudprogramma hebben wij een verwerkingsovereenkomst die ervoor zorgt dat ook zij jouw gegevens niet aan derden doorgeven en niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Communicatie per telefoon
Het telefoonnummer wat je aan ons doorgeeft, zal alleen gebruikt worden om telefonisch contact met je op te nemen als dit nodig vanwege de bestelling die je bij ons hebt geplaatst

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Op en Top Taart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.